Bảo trì hệ thống nạp ZingXu bằng tin nhắn SMS

Q

uý thành chủ kính mến!

Kể từ 00:00 đến 00:30 ngày 30/07/2014 hệ thống nạp ZingXu bằng tin nhắn SMS sẽ tiến hành bảo trì để cập nhật mới tỉ giá ZingXu.

  • Thời gian bảo trì: từ 00:00 đến 00:30 ngày 30/07/2014.
  • Phạm vi: Hệ thống nạp ZingXu bằng tin nhắn SMS.

Tỉ giá mới khi nạp ZingXu bằng tin nhắn SMS

Tổng ĐàiMệnh GiáSố ZingXu nhận được
6569 5.000 VNĐ 22 ZingXu
6769 15.000 VNĐ 67 ZingXu

Thành Chủ vui lòng xem hướng dẫn nạp ZingXu bằng tin nhắn SMS tại đây.