Bảo Trì Hệ Thống Đăng Ký Quà VIP Tháng 3

Quý Thành Chủ thân mến!

Với mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cấp hệ thống, Bổn Trang xin được thông báo kế hoạch "Bảo Trì Hệ Thống Đăng Kí Nhận Quà Vip". Thông tin cụ thể như sau:

    • Thời gian bảo trì dự kiến:
      • Từ 15:00 ngày 07/03 đến ngày 15/03/2016.
    • Lưu ý:
      • Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Bổn Trang thành thật gửi lời xin lỗi đến quý Thành Chủ vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng cám ơn,