Bảo Trì Đột Xuất - Ưu Hóa Hệ Thống

Quý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện các tính năng, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì cụm máy chủ Uy Đao trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 14:00 đến 17:00 ngày 01/03/2019.
  • Phạm vi: Toàn bộ máy chủ Uy Đao.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì  quý Thành Chủ không thể đăng nhập được vào game.
  • Trong thời gian diễn ra bào trì, quý Thành Chủ vui lòng không đăng nhập vào máy chủ Uy Đao để tránh tổn thất tài sản cá nhân.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng kính báo,