Bảo Trì Đột Xuất - Toàn Bộ Cụm Máy Chủ Liên Server

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì Toàn Bộ Cụm Máy Chủ Liên Server của Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 08:30 đến 10:30 ngày 26/06/2019.
  • Phạm vi: Toàn bộ máy chủ Ngọa Long có TÍNH NĂNG LIÊN SERVER.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì  quý Thành Chủ không thể tham gia toàn bộ tính năng liên server.
  • Lưu ý: Tất cả các dữ liệu tính năng liên server như " ĐẤU TRƯỜNG VÀ ẢI HỔ LAO, RUỘNG KHOÁNG v.v.... " sẽ được reset lại từ đầu. Mong quý Thành Chủ lưu ý để có trải nghiệm tốt hơn.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng kính báo,