Bảo trì diễn đàn

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì diễn đàn để nâng cấp hệ thống. Sau khi bảo trì hoàn tất, bổn trang sẽ có thông báo để các thành chủ có thể nắm được tình hình!

Bảo trì diễn đàn Ngọa Long

Từ 14h30 ngày 31/08/2012

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại diễn đàn bình thường.

Trân trọng cảm ơn!