Bảo Trì Đầu Số 6x69 Mạng Viettel

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Ngày 01/12/2015ngày 03/12/2015, Ngọa Long sẽ tiến hành bảo trì đầu số 6x69 của mạng di động Viettel trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: 
    • Từ 23:00 ngày 01/12/2015 đến 05:00 ngày 02/12/2015.
    • Từ 23:00 ngày 03/12/2015 đến 05:00 ngày 04/12/2015.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành Chủ sẽ không thể nạp Vàng vào game Ngọa Long thông qua đầu số 6x69 qua tin nhắn SMS của mạng di động Viettel

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,