Bảo trì 4 máy chủ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ bảo trì 4 máy chủ để tiến hành nâng cấp hệ thống. Dự kiến thời gian bảo trì là 20 phút.

Bảo trì 4 máy chủ Kim Long, Thổ Long, Mộc Long, Hỏa Long

Từ 10h55 đến 11h15 ngày 25/1/2013

Bổn trang xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!