Báo danh nhận thưởng 1 triệu Uy Danh - Bá Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện 1 triệu Uy Danh tại máy chủ Bá Long đã khép lại vào hết ngày 20/04/2012. Phần thưởng dành cho quý thành chủ đạt điều kiện bao gồm:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

Dưới dây là danh sách các thành chủ đã đạt được 1 triệu Uy Danh tại Bá Long:

STT Lựa chọn Uy Danh Phần thưởng
1 gautrang 1.000.000 Thục
2 Nguyên Phong 1.000.000 Thục
3 Porsche 1.000.000 Thục
4 Hên Vê Lờ 1.000.000 Thục
5 Gia Cát Cẩn 1.000.000 Thục
6 LS Nguyễn 1.000.000 Thục
7 TàoTháo 1.000.000 Ngụy
8 Action 1.000.000 Ngụy
9 Dragon 1.000.000 Ngụy
10 ???Khanh ???Ha 1.000.000 Ngụy

Các thành chủ có tên trong danh sách vui lòng nhanh chóng gửi email xác thực thông tin đến bổn trang để được nhận thưởng.

 • Địa chỉ email: sukienngoalong@zing.vn
 • Tiêu đề: Nhận thưởng 1 triệu UD
 • Nội dung:
  • Zing ID:
  • Tên nhân vật:

Lưu ý:

 • Thời hạn nhận mail: 16 giờ ngày 02/05/2012. Sau thời gian này, các thành chủ không gửi mail xác nhận sẽ mất quyền nhận thưởng.
 • Bổn trang đã có danh sách tên nhân vật và Zing ID kèm theo, chỉ những thành chủ xác nhận đúng thông tin Zing ID mới được nhận thưởng.
 • Các thành chủ cố tình gửi email sai thông tin Zing ID sẽ không được trả lời.
 • Bổn trang chỉ trả lời các email có thông tin Zing ID đúnggửi code thưởng vào email này. Các thành chủ có tên trong danh sách chỉ gửi 1 email duy nhất, không dùng các email khác nhau để gửi nhiều lần. Nếu phát hiện sai phạm, bổn trang có quyền không trao code thưởng.
 • Các thành chủ đã đạt 1 triệu Uy Danh, nhưng sau đó bị tấn công hạ điểm, không đạt 1 triệu Uy Danh ở thời điểm chốt danh sách cũng không được nhận thưởng và vui lòng không khiếu nại.

Bổn trang kính báo!