Bạn đang dùng điện thoại có hệ điều hành nào?

Quý thành chủ kính mến,

Hiện tại Ban Điều Hành đang có mong muốn xây dựng Ngọa Long trở thành một ứng dụng (application) trong hệ thống Google Play (chợ ứng dụng trên hệ điều hành Android) và AppStore (chợ ứng dụng của iOS).

Tuy nhiên, do có sự sơ xuất nên câu hỏi chưa rõ nghĩa, dẫn đến kết quả khảo sát không được chính xác. Vậy nay, mời các thành chủ khảo sát lại để Ban Điều Hành có hướng đi đúng đắn.

Ở câu số 2, mời quý thành chủ trả lời lại câu hỏi: Bạn đang dùng điện thoại có hệ điều hành nào?

Nhấn vào hình để tham gia khảo sát

Chương trình khảo sát sẽ kéo dài đến hết ngày 02/07/2012. Rất mong các thành chủ bỏ qua sự bất tiện này và tham gia khảo sát lại một lần nữa!

Bổn trang kính báo!