Bạn đã là Sư phụ Ngọa Long chưa?

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện Sư đồ Ngọa Long đã đi được hơn nửa chặng đường. Hiện có hàng chục ngàn thành chủ đã trở thành sư phụ vang danh khắp nơi, thu nạp rất nhiều đệ tử tiếng thơm bốn cõi. Bổn trang xin chúc mừng các thành chủ đã nhận được code thưởng xứng đáng!

Bên cạnh đó, các sư phụ đang ráo riết đào tạo đệ tử của mình đạt được level càng cao càng tốt. Bởi giải thưởng cuối cùng - Đại sư Ngọa Long - dành cho 200 sư phụ có tổng level đệ tử cao nhất vẫn đang chờ người chiến thắng xuất hiện!

Sự kiện Sư đồ Ngọa Long đã đi được hơn nửa chặng đường. Hiện có rất nhiều thành chủ đã trở thành sư phụ vang danh khắp nơi, thu nạp rất nhiều đệ tử tiếng thơm bốn cõi. Bổn trang xin chúc mừng các thành chủ đã nhận được code thưởng xứng đáng!

Ngọa Long kính chúc các thành chủ mã đáo thành công!