Bài viết nào được bình chọn nhiều nhất?

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình Quân Sư Ngọa Long tuần đầu tiên đang có cuộc đua kết quả rất nóng! Các thành chủ đang bình chọn bài viết hay nhất trong 5 bài viết đã được đăng lên trang chủ tuần qua.

Tính đến 17 giờ chiều nay, số lượng bình chọn của các thành chủ như sau:

Bài viết Lượt bình chọn
Giác ngộ tướng nào hợp lý và kinh tế 353
Cách mua bán lúa hiệu quả nhất 109
Có nên giác ngộ Điêu Thuyền 214
Bàn luận về trận Hổ Khiếu 211
Cách điều binh khiển tướng 252

Nhấp vào hình để bình chọn

Chương trình bình chọn vẫn còn tiếp tục đến hết ngày 31/07! Các thành chủ Ngọa Long hãy đưa ra những nhận định khách quan và chính xác nhất!