Bài thơ dự thi Ngọa Long Kỳ Thư

Quý thành chủ kính mến,

Chương trình Quân Sư Rồng của Ngọa Long đã được ra mắt vào ngày 12/10/2012. Sau 3 ngày khởi động, chương trình đã nhận được rất nhiều chiến báo hay của các thành chủ tham gia Ngọa Long Mật Tịch.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, chương trình Ngọa Long Kỳ Thư có vẻ kén chọn hơn nên số lượng bài tham gia còn chưa được phong phú. Nhưng dù vậy, chất lượng bài viết gửi về được chúng tôi đánh giá rất cao. Nay, bổn trang xin được trích đăng một bài thơ dự thi của bạn Huỳnh Dương Trí Toàn có số báo danh 00353 để gửi tặng các thành chủ gần xa. Rất mong sẽ nhận được nhiều ủng hộ của cộng đồng để chương trình thêm phong phú và hấp dẫn.

NGỌA LONG NGÂM
Cứ mỗi sáng thức giấc
Ta kiếm laptop bật lên để đăng nhập
Vào web quen thuộc ngọa long
Báo danh nhiệm vụ ngày chiếm khoáng xong
Lại tuần tra kiếm tướng khí
Đêm qua hoàng thượng đã ban thánh chỉ
Ta có tiền để cường hóa
Vũ khí ngựa khiên giáp sáng chói lóa
Ôi thiệt là vui sướng quá
Đã lại được đồ ngon còn lên cấp
Dù thành chính vẫn còn thấp
Bất chấp khó khăn vẫn tấm lòng son
Nuôi tướng và còn phó bản
Thu thuế hội đàm mà kiếm bạc vàng
Hy vọng vào tương lai sáng
Mộng hùng bá thiên hạ và giang sơn này
Và thế lại ngày qua ngày
Mỗi lúc online ta lại vào Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!