Bách thú chiến đồ đao tại Trúc Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Trúc Long đã kết thúc vào ngày 17/02/2012. Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Bách thú chiến đồ đao tại máy chủ Trúc Long như sau:

Top 10 Thành chủ
1 KingOfWAR
2 NôBiTa
3 Tiểu Hổ
4 LongVương
5 Tiểu Long
6 Quách Gia
7 HeoKòi
8 Trần Công Tử
9 TaT4ever
10 QuocToan86

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 3.000 4.000.000
2 2.000 3.500.000
3 1.500 3.000.000
4 1.000 2.000.000
5 1.000 2.000.000
6 1.000 2.000.000
7 1.000 2.000.000
8 1.000 2.000.000
9 1.000 2.000.000
10 1.000 2.000.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia tranh đoạt Bách thú chiến đồ đao tại Ngân LongPhúc Long đến hết ngày 24/02/2012. Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!