Bách thú chiến đồ đao tại Hàng Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Hàng Long đã kết thúc vào ngày 06/04/2012. Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Bách thú chiến đồ đao tại máy chủ Hàng Long như sau:

Top 10 Thành chủ Chiến báo
1 Holy Sword http://s31.idngoalong.zing.vn?bid=12022704544931793
2 Zz Hạ Hầu Đôn zZ http://s31.idngoalong.zing.vn/?bid=12022721360421040
3 Pá Pà http://s31.idngoalong.zing.vn?bid=12022808381720393
4 Báo http://s31.idngoalong.zing.vn?bid=12022914010730044
5 BING_BANG http://s31.idngoalong.zing.vn?bid=12023008300716621
6 Tào Tháo Đuổi http://s31.idngoalong.zing.vn?bid=1202302255285206
7 Tùy Phong http://s31.idngoalong.zing.vn?bid=1202310403314152
8 Mastersolo99DOTA http://s31.idngoalong.zing.vn?bid=12023112302813962
9 KiD http://s31.idngoalong.zing.vn?bid=1203012042313303
10 HoaLong http://s31.idngoalong.zing.vn?bid=1203040439228408

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 3.000 4.000.000
2 2.000 3.500.000
3 1.500 3.000.000
4 1.000 2.000.000
5 1.000 2.000.000
6 1.000 2.000.000
7 1.000 2.000.000
8 1.000 2.000.000
9 1.000 2.000.000
10 1.000 2.000.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia tranh đoạt Bách thú chiến đồ đao tại Bá Long đến hết ngày 13/04/2012 Phi Long đến hết ngày 20/04/2012. Kính chúc thành chủ sớm đoạt được vũ khí ưng ý!