Ảnh Hưởng Đường Truyền

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Do sự cố kỹ thuật, nên trong quá trình trải nghiệm quý Thành Chủ không thể tham gia tính năng phó bản và ảnh hưởng đường truyền dẫn đến kết nối chập chờn. Trong thời gian khắc phục sự cố sẽ gây ra hiện tượng kết nối chập chờn, mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện trên.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Thành Chủ vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Ngọa Long VN. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng cám ơn,