Ai sẽ được 1 triệu Uy Danh?

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện 1 triệu Uy Danh sẽ khép lại vào hết ngày hôm nay 30/03/2012.

Ngọa Long bổn trang vẫn đang chờ đợi những thành chủ giỏi nhất có thể đạt được 1 triệu Uy Danh một cách thuyết phục.

Phần thưởng dành cho quý thành chủ bao gồm:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

Dưới đây là danh sách tạm thời 15 thành chủ có điểm Uy Danh cao nhất ở thời điểm hiện tại.

STT Lựa chọn   Phần thưởng
1 Vu Cát 1.000.000 Thục
2 zBáĐạo 1.000.000 Thục
3 Vu Cát 1.000.000 Thục
4 HeoCon 1.000.000 Thục
5 Ut1kung 1.000.000 Ngụy
6 Baanhem 1.000.000 Ngụy
7 zZCongTuZz 999.060 Ngô
8 Cửu Thiên Long 998.927 Ngụy
9 J 998.097 Ngô
10 24h Online 996.959 Thục
11 shidZ 990.193 Ngô
12 NguyenBaoNgoc 845.948 Ngụy
13 DeHan 843.498 Ngô
14 EdogawaConan 837.777 Ngụy
15 HHLS TongGiang 827.901 Ngụy

Danh sách kết quả 1 triệu Uy Danh cuối cùng sẽ được bổn trang thông báo trên trang chủ vào thứ Ba, ngày 03/04/2012.

Kính chúc các thành chủ sớm đạt được 1 triệu Uy Danh.