Ai sẽ đạt 1 triệu Uy Danh tại Bá Long?

Quý thành chủ kính mến!

Hết ngày hôm nay, sự kiện 1 triệu Uy Danh tại máy chủ Bá Long sẽ khép lại.

Danh sách thành chủ đạt 1 triệu Uy Danh sẽ có tên ai? Ai sẽ là người được vinh danh sức mạnh, uy chấn lẫy lừng bốn cõi?

Kết quả sẽ được bổn trang tổng hợp và thông báo sớm nhất tới quý thành chủ gần xa vào thứ Hai, ngày 23/04/2012.

Quý thành chủ xin lưu ý:

  • Bổn trang sẽ chỉ lấy danh sách được chốt vào lúc 23h59 ngày 20/04/2012.
  • Tất cả các thành chủ dù đã có 1 triệu điểm Uy Danh, nhưng tới thời điểm chốt danh sách, nếu bị tấn công và hạ điểm Uy Danh cũng sẽ không được nhận thưởng.

Quý thành chủ nhớ đón xem!