Ai là người sở hữu bộ trang bị khủng nhất?

Quý thành chủ kính mến!

Hiện nay Ngọa Long đang cập nhật lại hệ thống Top Cao Thủ và dự kiến vào ngày mai 7/2/2013 sẽ thêm một bảng xếp hạng mới hấp dẫn có liên quan đến thuộc tính trang bị.

Các thành chủ đã bỏ ra rất nhiều công sức để nâng cao thuộc tính của trang bị! Vậy tại sao không thể cho cả cộng đồng được biết thuộc tính trang bị của võ tướng lớn đến mức nào?

Chào mừng phiên bản mới Loạn Thế Giai Nhân, Ngọa Long sẽ tạo điều kiện cho các thành chủ có cơ hội thể hiện sức mạnh thuộc tính trang bị thông qua bảng xếp hạng mới!

Ai là người sở hữu bộ trang bị khủng nhất? Kính mời các thành chủ theo dõi vào ngày mai!

Bổn trang kính báo!