Ai đã thử nghiệm phiên bản mới Hoàng Quyền Bá Nghiệp?

Quý thành chủ kính mến,

Nằm trong hoạt động chào đón phiên bản Hoàng Quyền Bá Nghiệp sắp ra mắt, Ngọa Long đã tổ chức một buổi thử nghiệm dành cho một số quý thành chủ ngẫu nhiên tại thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi thử nghiệm diễn ra vào ngày Chủ nhật, 5/02/2012, tại Nghênh Khách Đường TP. Hồ Chí Minh và đã hết sức thành công với sự hài lòng của các thành chủ tham gia chương trình.

Thông tin chi tiết của buổi thử nghiệm sẽ được Ngọa Long cung cấp trong thời gian sớm nhất! Kính mời quý thành chủ khám phá!