6h00 24/12 Bảo trì toàn bộ máy chủ

Ngọa Long sẽ tiến hành bảo trì tất cả các cụm máy chủ

Bảo trì toàn bộ máy chủ

3 tiếng từ 6h00 đến 9h00 ngày 24/12

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại và chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!