4h00 ngày 20/2 mở Quốc Chính

Quý thành chủ kính mến,

Vì một số lý do mà sự kiện  Quốc Chính đã không thể diễn ra theo đúng dự định (8h00 tối chủ nhật) khiến quý thành chủ gần xa phiền lòng. Rất mong các quý thành chủ lượng thứ và thông cảm cho sự bất tiện này.

Nay, bổn trang xin được thông báo những thông tin mới nhất như sau:

  • Vào 4h00 ngày 20/02/2012, tính năng Quốc Chính sẽ được mở

Ngọa Long kính báo!