31/05 - [Bảo Trì] - Mở Tính Năng Liên Server

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp Quý Thành Chủ có thể cùng nhau chinh chiến, kết giao bằng hữu, dẹp yên loạn quân, hoàn thành mộng thống nhất giang sơn. Bổn Trang sẽ bảo trì máy chủ trong thời gian ngắn để thử nghiệm các tính năng liên server với nhiều trải nghiệm mới. Thông tin chi tiết như sau:

Nội Dung:

  • Thời gian bảo trì: Từ 08:30 - 11:45 ngày 31/05/2018.
  • Phạm Vi: Cụm 2 và Cụm 3.
  • Mở tính năng đấu trường liên server, lôi đài, tổ đội liên server phó bản quân đoàn, quốc chiến và võ khôi tháp.

Cụm 2:

Cụm 2Tên server
1180 Lôi Khí, Trường Khí, Mộng Khí, Bằng Khí 2, Hỏa Khí, Mãnh Khí, Uy Khí 2, Minh Khí, Tàng Khí, Sơn Khí, Mộc Khí, Thổ Khí, Thiết Khí, Ẩn Khí, Thạch Khí, Thiên Khí, Địa Khí, Phúc Khí, Cuồng Khí, Ngọc Khí, Quang Khí, Vương Khí, Thần Khí, Phi Khí, Vân Khí, Vũ Khí, Thanh Khí, Bá Khí, Truy Khí, Hoàng Khí, Thăng Khí 2, Ngân Khí, Xích Khí.
1187 Vân Quy, Phi Quy, Thần Quy, Vương Quy, Phúc Quy, Thiên Quy, Địa Quy, Thổ Quy, Hỏa Quy, Thủy Quy, Mộc Quy, Kim Quy, Sơn Quy, Long Quy
1190 Vũ Quy, Thanh Quy, Bá Quy, Truy Quy, Hoàng Quy, Thiết Quy, Ẩn Quy, Thạch Quy, Bằng Quy.

Cụm 3:

Cụm 3Tên server
1188 Mãnh Quy, Uy Quy, Minh Quy.
1189 Tàng Quy, Cuồng Quy, Ngọc Quy.

Lưu ý

  • Trong thời gian bảo trì, quý Thành Chủ không nên đăng nhập vào Ngọa Long để tránh tổn thất.

Chúc Quý Thành Chủ có những giây phút thư giãn cùng Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!