29/11 - Bảo Trì Máy Chủ [1228] Lôi Khí 2, [1220] Huyết Long Kim Ưng

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành Bảo Trì Cập Nhật Máy Chủ [1228] Lôi Khí 2, [1220] Huyết Long Kim Ưng, cũng như cải thiện chất lượng phục vụ. Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì trong thời gian như sau...:

 1. 1. Thời gian bảo trì: Từ 09:00 đến 18:00 ngày 29/11/2021.
 2. 2. Phạm vi: Lôi Khí 2, Huyết Long Kim Ưng.
 3. 3. Ảnh hưởng:
  • Trong thời gian bảo trì, quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.
 4. 4. Nội dung bảo trì: 
  • Không online trong vòng 120 ngày gần nhất,
  • Không có thời gian nạp trong vòng 120 ngày gần nhất,
  • Cấp thành chính <160,
  • THỎA 2/3 ĐIỀU KIỆN, TÀI KHOẢN SẼ BỊ XÓA.

Lưu ý: Trong thời gian bảo trì, Thành Chủ vui lòng không đăng nhập vào Ngọa Long để tránh thất thoát tài sản. Mọi yêu cầu hỗ trợ - khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Bổn Trang kính bút.