28/10 - 01/11: Ngọa Long mừng lễ Halloween

Sau bao ngày chuẩn bị để ra mắt Ngọa Long Mobile, Bổn Trang cùng các bá quan văn võ được Chúa Công ban thưởng cho một chuyến nghỉ dưỡng để lấy lại tinh thần tiếp tục phục vụ các thành chủ. Chẳng hay đúng thời gian diễn ra lễ hội Halloween, nhân cơ hội này xin chúa công ra mắt Sự kiện Mừng Lễ Halloween.

Phó bản Halloween

Ở phó bản Halloween, các thành chủ có thể nhìn thấy các địch thủ trong Quỷ Trận như U linh, U hồn, Dơi hút máu, Quỷ Thạch Tượng, Quỷ Hút Máu, Kỵ Sĩ Không Đầu. Chiến thắng sẽ ngẫu nhiên nhận được các loại bí ngô phân chia theo màu sắc. Bí ngô càng mạnh sẽ nhận được nhiều trang bị, các loại ngọc, hồn tinh, hồn tướng...

Thời gian xuất hiện phó bản: 04h00 ngày 28/10/2013 đến 04h00 ngày 01/11/2013.

Quà Halloween

Trong thời gian diễn ra hoạt động, các thành chủ đăng nhập vào Ngọa Long sẽ nhận được gói quà Halloween cực kỳ hấp dẫn.

Thời gian nhận quà: 04h00 ngày 28/10/2013 đến 04h00 ngày 01/11/2013.