28/02 - [Bảo Trì] - Mở Tính Năng Liên Server

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp Quý Thành Chủ có thể cùng nhau chinh chiến, kết giao bằng hữu, dẹp yên loạn quân, hoàn thành mộng thống nhất giang sơn. Bổn Trang sẽ bảo trì máy chủ trong thời gian ngắn để thử nghiệm các tính năng liên server với nhiều trải nghiệm mới. Thông tin chi tiết như sau:

Nội Dung:

  • Thời gian bảo trì: Từ 10:00 - 14:30 ngày 28/02/2018.
  • Phạm Vi: Cụm 2.
  • Mở tính năng đấu trường liên server, lôi đài, tổ đội liên server phó bản quân đoàn, quốc chiến và võ khôi tháp.

Cụm 2:

Cụm 2Tên server
1180 Lôi Khí, Trường Khí, Mộng Khí, Bằng Khí 2, Hỏa Khí, Mãnh Khí, Uy Khí 2, Minh Khí, Tàng Khí, Sơn Khí, Mộc Khí, Thổ Khí, Thiết Khí, Ẩn Khí, Thạch Khí, Thiên Khí, Địa Khí, Phúc Khí, Cuồng Khí, Ngọc Khí, Quang Khí, Vương Khí, Thần Khí, Phi Khí, Vân Khí, Vũ Khí, Thanh Khí, Bá Khí, Truy Khí, Hoàng Khí, Thăng Khí 2, Ngân Khí, Xích Khí
1181 Thiên Quy, Phúc Quy, Vương Quy
1182 Thần Quy, Phi Quy, Vân Quy
1183 Kim Quy, Mộc Quy, Thủy Quy, Long Quy, Sơn Quy, Mãnh Quy, Hỏa Quy, Thổ Quy, Địa Quy
371 Vũ Quy
372 Thanh Quy
373 Bá Quy
374 Truy Quy
375 Hoàng Quy

Lưu ý

  • Trong thời gian bảo trì, quý Thành Chủ không nên đăng nhập vào Ngọa Long để tránh tổn thất.

Chúc Quý Thành Chủ có những giây phút thư giãn cùng Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!