27/10 - Kéo Dài Thời Gian Gộp Server Một Số Máy Chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Do tiến hành gộp server xảy ra một số sự cố ngoài mong đợi nên Bổn Trang sẽ kéo dài thời gian gộp server cụm máy chủ đợt 2 ngày 27/10/2016.

 • Thời gian dự kiến hoàn tất:  Từ 14:00 - 20:00 ngày  27/10/2016.
 • Phạm vi:
Cụm Máy ChủTên Máy ChủTên Server Sau Liên Thông
1031
 • Ngạo Long- Sơn Long- Vương Long
Sơn Long 2
1081
 • Thạch Hổ- Truy Hổ- Chiến Hổ- Lục long
 • Xích Long- Lĩnh Long- Vĩ Long- Nhân Long
 • Tiến Long- Bích Long- Chuẩn Long- Hạo long
 • Hồ Long- Đình Long- Ảnh Long
1082
 • Cửu Long- Hoan Long- Chi Long- Chước Long
 • Thủy Hổ- Thổ Hổ- Vương Hổ- Hắc Hổ
 • Bạch Hổ- Mãnh Hổ- Bá Hổ- Tiểu Hổ
 • Tôn Hổ- Chu Hổ- Du Hổ- Triệu Hổ
 • Nhiệm Hổ- Bố Hổ- Điêu Hổ- Lưu Hổ
 • Đổng Hổ- Thổ Phụng- Thủy Phụng- Mộc Phụng

Phần thưởng sau khi liên thông

Sau khi liên thông máy chủ thành công, quý thành chủ của 2 cụm máy chủ sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn khi đăng nhập vào server hợp nhất. Chi tiết phần thưởng như sau:

Quân LệnhBạcChiến CôngHồn Tướng
20 1.500.000 150.000 15.000

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này và tiếp tục đồng hành cùng Ngọa Long. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng cám ơn.