24/12: Khai mở máy chủ Hoàng Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng chơi game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Hoàng Long vào lúc 10 giờ ngày 24/12/2012.

Cùng với sự kiện khai mở máy chủ sẽ có rất nhiều hoạt động nhiệt náo đi kèm với phần thưởng lớn:

Quý thành chủ sẽ được nhận những phần thưởng Chiến Công và Bạc, sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình trưởng thành của võ tướng!

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!