23:59 - 30/05 Kết thúc chương trình Nạp vàng 123Pay

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Lời đầu tiên Bổn Trang xin gửi lời cảm ơn chân tình đến các Thành Chủ đã nhiệt tình tham gia ủng hộ chương trình Nạp vàng 123Pay. Sự ủng hộ của chư vị là nguồn động lực vô cùng lớn lao để Bổn Trang ngày càng hoàn thiện Webgame chiến thuật Ngọa Long!

Bổn Trang xin thông báo sẽ kết thúc chương trình sớm hơn dự kiến vì phải bảo trì nâng cấp hệ thống toàn bộ các máy chủ.

Thời gian kết thúc chương trình: 23:59 - 30/05.

Webgame chiến thuật Ngọa Long

23:59 - 30/05 Kết thúc chương trình Nạp Vàng 123Pay

Một lần nữa Bổn Trang xin được cáo lỗi về sự bất tiện này, mong các Thành Chủ bỏ qua và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long!

Bổn Trang kính báo,