23:00 - 22/06 Bảo trì máy chủ Xích Long, Lục Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành một số máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 23:00 - 23:30 ngày 22/06/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Xích Long, Lục Long.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,