23:00 - 05/09 Bảo Trì Tất Cả Máy Chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 23:00 ngày 05/09 đến 05:00 ngày 06/09/2016.
  • Phạm vi: Tất cả server Ngọa Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì  sẽ xảy ra tình trạng kết nối chập chờn, không đăng nhập được vào game..v..v...

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Thành Chủ thông cảm bỏ qua. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,