22h00: Bảo trì máy chủ Kim Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Kim Long đột xuất  vào lúc 22 giờ  ngày 17/03/2012 để nâng cấp hệ thống. 

Bảo trì máy chủ Kim Long

22 giờ đến 22 giờ 45 ngày 17/03/2012

Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường. Ngoài ra Ngọa Long bổn trang sẽ đền bù cho mỗi quý thành chủ tại server Kim Long 100 vàng vì sự cố bất tiện này.

Trân trọng cảm ơn!