22h00 - 23/01: Bảo trì nâng cấp hệ thống

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 22h00 ngày 23/01 - 00h00 ngày 24/01/2014.
  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ Ngọa Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,