22h00 - 17/12: Bảo trì máy chủ Mộc Long, Thủy Long, Chu Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ sau trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 22h00 ngày 17/12 - 00h00 ngày 18/12/2013.
  • Phạm vi: Máy chủ Mộc Long, Thủy Long, Chu Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,