22:00 - 29/11 Bảo Trì Máy Chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành Update Phiên bản mới: Diệt Thế Chi Chiến, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 22:00 ngày 29/11/2015 đến 02:00 ngày 30/11/2015.
  • Phạm vi: Tất cả server Ngọa Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,