22:00 - 28/01 Bảo Trì Tất Cả Máy Chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Bổn Trang sẽ  tiến hành nâng cấp hệ thống với mục đích cải thiện chất lượng phục vụ, do đó sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 22:00 ngày 28/01 đến 02:00 ngày 29/01/2016.
  • Phạm vi: Tất cả server Ngọa Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,