21/07 - Máy chủ Lưu Bị đóng nạp từ Ví Zing Me

Quý thành chủ thân mến!

Để nâng cao chất lượng phục vụ, bổn trang xin được thông báo kế hoạch ngưng kênh nạp từ ví ZingMe như sau:

  • Thời gian: Từ 23:59', ngày 21/07/2015.
  • Phạm vi: server Lưu Bị.
  • Ảnh hưởng trong thời gian bảo trì:
    • Trong thời gian này, BĐH sẽ đóng nạp từ ví ZingMe chỉ tại server Lưu Bị. Các cách nạp khác như Thẻ, ATM, Túi ZingXu vẫn bình thường.

Quý Thành Chủ vui lòng chuyển từ ví ZingMe vào game trước thời hạn để thuận tiện trong việc trải nghiệm Ngọa Long.

Lưu ý: Các server khác sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn giữ các cổng nạp như cũ.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý thành chủ.