2 ngày cuối cùng Sư đồ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Chỉ còn 2 ngày nữa, sự kiện Sư đồ Ngọa Long sẽ chính thức khép lại. Bổn trang xin được nhắc các thành chủ sớm tham dự và báo danh kịp thời để nhận thưởng.

Các sư phụ Ngọa Long cũng hãy chú ý rèn luyện đệ tử của mình nâng cao đẳng cấp càng nhiều càng tốt! Giải thưởng cuối cùng - Đại sư Ngọa Long - dành cho 200 sư phụ có tổng level đệ tử cao nhất sẽ được gửi đến ngay sau khi bổn trang tổng hợp danh sách.

Giải thưởng bao gồm 50 triệu bạc và 5 triệu chiến công đang chờ người chiến thắng!

Ngọa Long kính chúc các thành chủ nhanh tay nhận code, trở thành Đại Sư!