2/8: Bảo trì Ngọa Long tại Zing Me

Quý thành chủ kính mến!

Trong ngày 02/08/2012, từ 4h - 4h30 quý thành chủ sẽ không vào Ngọa Long theo đường Zing Me được. Tuy nhiên vẫn có thể vào game từ trang chủ hoặc bất cứ kênh nào khác của Ngọa Long.

Có thể vào game từ trang chủ hoặc các kênh khác

Rất mong các thành chủ bỏ qua sự bất tiện này và tiếp tục ủng hộ Ngọa Long!

Bổn trang kính báo!