19h15 Khai mở máy chủ Thanh Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng vào game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Thanh Long vào lúc 19h15 hôm nay 17/12/2011.

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!