19h Khai mở máy chủ Nhật Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng vào game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Nhật Long vào lúc 19h hôm nay 22/12/2011.

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!