18h30 Khai mở máy chủ Vũ Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng vào game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Vũ Long vào lúc 18h30 hôm nay 16/12/2011.

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!