18 giờ khai mở máy chủ Trường Long

Quý thành chủ thân mến!

Ngọa Long bổn trang xin thông báo sẽ dời thời gian khai mở máy chủ Trường Long vào lúc 18 giờ tối nay, ngày 6-1-2012.

Với mong muốn chuẩn bị chu đáo hơn, tránh tình trạng lỗi hệ thống, Ngọa Long chân thành cáo lỗi cùng quý thành chủ vì sự bất tiện này.

Kính mong quý thành chủ lượng thứ và tiếp tục ủng hộ Ngọa Long!