18/06: Mở tính năng liên server cho 5 cụm máy chủ

Q

uý thành chủ kính mến!

Để chào đón Phiên bản cập nhật tháng 6 vào ngày 18/06/2013, Ngọa Long sẽ tiến hành mở tính năng liên server cho 5 cụm máy chủ tiếp theo. Thông tin các cụm máy chủ như sau:

CụmTên server
Cụm I Y Long
Chính Long
Danh Long
Giáp Long
Cụm II Hoàng Long
Tân Long
Khải Long
Uy Long
Cụm III Tuấn Long
Nam Long
Quý Long
Phát Long
Cụm IV Song Long
Bình Long
Tiến Long
Đình Long
Cụm V Lục Long
Nhân Long
Thắng Long
Vĩ Long

Sau khi được kết hợp thành một cụm, quý thành chủ của cụm server này sẽ có thể "giao lưu" với nhau qua 5 tính năng. Các tính năng khác vẫn hoạt động riêng lẻ trên từng máy chủ.

  • Tính năng đánh NPC Quân Đoàn Liên server: Sau khi mở tính năng liên server, các server được liên kết với nhau sẽ có thể cùng tham gia tấn công NPC Quân Đoàn.
  • Chat: Sau khi mở tính năng liên server, các server liên kết với nhau sẽ có khung chat chung, trước mỗi tin chat sẽ có thêm thông tin server.
  • Quốc Chiến: Sau khi mở tính năng liên server, các server liên kết với nhau sẽ cùng nhau tham gia tính năng Quốc Chiến.
  • Võ khôi cao tháp: Các server được liên kết với nhau sẽ có thể cùng tham gia tấn công Boss trong tháp.
  • Đoạt Thành Chiến: Các server liên kết với nhau sẽ cùng nhau tham gia tính năng Đoạt Thành Chiến.

Hi vọng với đợt mở tính năng này, các thành chủ sẽ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị và sảng khoái hơn với Ngọa Long!

Kính báo,