17/02: Khai mở máy chủ Minh Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng vào game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Minh Long vào lúc 10 giờ ngày 17/02/2012.

Cùng với sự kiện khai mở máy chủ sẽ có rất nhiều hoạt động nhiệt náo đi kèm với phần thưởng lớn:

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!