17:00 - 08/08 Bảo trì máy chủ Phúc Long, Ngọc Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành một số máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 17:00 - 17:20 ngày 08/08/2014.
  • Phạm vi: Máy chủPhúc Long, Ngọc Long

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,