16h45 - 08/11: Bảo trì nhanh máy chủ Trí Long và Gia Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Trí Long và Gia Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 16h45 - 17h00 ngày 08/11/2013.
  • Phạm vi: Máy chủ Trí Long và Gia Long

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,