16h15 - 02/04: Bảo trì hoạt động Lắc Lắc

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì hoạt động Lắc Lắc trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 16h15 - 16h30 ngày 02/04/2014.
  • Nội dung: Bảo trì hoạt động Lắc Lắc.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể tiếp tục tham gia hoạt động Lắc Lắc bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,