16:40 - 19/11 Bảo Trì Đốt Xuất Một Số Máy Chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì đột xuất một số máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 16:45 tới 17:55 ngày 19/11/2015.
  • Phạm vi: Hỏa Long, Phụng Long, Cụm Thiên- Hỏa- Kim Hổ, Cụm: Lôi-Mai-Thương Phụng, Túy-Liễu-Uyển Phụng, Thần Phụng 2, Thần Ưng.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,