16/3: Cập nhật mới tại Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long rất vui mừng thông báo thời gian cập nhật hệ thống chính thức là 4 giờ sáng ngày 16/03/2012. Để tiến hành cập nhật, bổn trang sẽ đóng tất cả các máy chủ trong thời gian trên.

Bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật: 0 giờ - 4 giờ ngày 16/03/2012

Tuy nhiên, các thành chủ lưu ý, sau thời gian bảo trì, các đăng ký công thành, khoáng, ruộng quân đoàn bị reset, Ban điều hành đã biết và sẽ khắc phục trong thời gian tới.

Bổn trang rất mong quý thành chủ bỏ qua những bất tiện và kính mời thành chủ quay lại sau thời gian cập nhật để trải nghiệm những tính năng mới của Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!