16:20 - 29/01 Tạm ngưng hoạt động Lắc Lắc và Tiệc Hải Sản

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành tạm ngưng hoạt động Lắc Lắc và hoạt động Tiệc Hải Sản Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian  Từ 16:20 ngày 29/01/2015
  • Nội dung: Tạm ngưng hoạt động hoạt động Lắc Lắc và hoạt động Tiệc Hải Sản

BĐH Ngọa Long thành thật xin lỗi quý Thành Chủ vì sự cố trên. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,